Home » The Other Side

The Other Side

The Other Side

PHOTOGRAPHER ULIANA BATIUK
instagram: @ulianabatiuk / facebook: Uliana Batiuk / ulianabatiuk.com

MODEL KHRISTINA FEDYK (Ok’s models\ oksmodels.com

instagram: @kristy_fedyk / facebook: Khrystyna Fedyk

STYLIST YARYNA ROZHENOVA
instagram: @rozhenova_

MUA MARTA TOMAS

instagram: @marta_tomas_makeup

 

Share: